Jak probíhá připojení fotovoltaiky do distribuční sítě?

Fotovoltaická elektrárna je energetické zařízení, které slouží k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Jedná se o populární způsob výroby elektřiny, který pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a přispívá k ochraně životního prostředí.

V této souvislosti je důležité znát postup připojení fotovoltaiky do distribuční sítě.

Jak probíhá připojení fotovoltaiky do distribuční sítě?

Pro připojení fotovoltaiky do distribuční sítě je třeba postupovat podle několika kroků:

 1. Kontrola podmínek připojení
  Předtím než lze začít s připojením fotovoltaiky do distribuční sítě, je nutné prověřit, zda jsou splněny podmínky připojení dané distribuční společností. Tyto podmínky se mohou lišit v závislosti na konkrétní lokalitě a technických parametrech FVE.
 2. Návrh technického řešení
  Na základě výsledků kontroly podmínek připojení je nutné navrhnout technické řešení připojení fotovoltaiky do distribuční sítě. Toto řešení musí být v souladu se standardy a technickými normami platnými pro danou distribuční síť.
 3. Realizace technického řešení
  Po schválení technického řešení distribuční společností je nutné provést jeho realizaci. Ta zahrnuje například instalaci transformátoru, zabezpečovacích prvků, měřících zařízení a případně i rozváděčů.
 4. Zapojení do distribuční sítě
  Po dokončení realizace technického řešení je nutné provést zapojení fotovoltaiky do distribuční sítě. To zahrnuje například zapojení do příslušného uzlu distribuční sítě a napojení na zdrojovou napěťovou úroveň.
zapojení fotovoltaiky do distribuční sítě

Jaké jsou důvody zamítnutí připojení?

Existuje několik důvodů, proč může být připojení fotovoltaiky zamítnuto. Tyto důvody mohou být technické, administrativní nebo ekonomické povahy. Některé z nejčastějších důvodů jsou:

 1. Nedostatečná kapacita distribuční sítě
  Pokud je kapacita distribuční sítě nedostatečná, není možné připojení nových zdrojů energie, včetně fotovoltaiky. Distribuční společnost tak může připojení zamítnout nebo navrhnout alternativní řešení.
 2. Technické nedostatky fotovoltaiky
  Pokud FVE nesplňuje technické normy a standardy, může být připojení zamítnuto. Mezi takové nedostatky může patřit například nedostatečná izolace vodičů nebo špatná kvalita měřících zařízení.
 3. Administrativní chyby
  Pokud je při přípravě dokumentace nebo při žádosti o připojení k distribuční síti nalezena administrativní chyba, může být připojení zamítnuto. Chyby mohou být například v nesprávně vyplněných formulářích nebo v neúplné dokumentaci.

Společnost Energoma poskytuje svým zákazníkům kompletní řešení při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. To zahrnuje nejen samotné zařízení FVE, ale také veškerou administrativu spojenou s připojením do distribuční sítě.

Zajímá vás více článků?

Podívejte se na další podobné články, ve kterých najdete tipy a rady v oblasti energetitky.

Kontaktujte nás přes formulář a odpovíme vám do 1 pracovního dne.

Souhlasím se zásadami zpracování osobních údajů.

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů.

Jsme součástí holdingu Channel Partners holding, s.r.o.

IČ: 14109689, DIČ: CZ14109689

Sídlo
Poděbradská 88/55, Hloubětín (Praha 9), 198 00 Praha

Spisová značka
C 360696/MSPH Městský soud v Praze